Gündem

Zulme Engel Duadan evvel Eylem Gerektirir!

On yıllardır Müslüman ümmeti taciz edip kışkırtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yüzyıl önce Kudüs elimizden çıktığından beridir Filistin topraklarında zulüm dinmedi. Şiddetini arttırarak günümüze kadar geldi. Hemen her Ramazan veya bayram gününde israil İslâm ümmetinin adeta gözünün içine bakarak alay ederek, şişinerek saldırılarını yapmaya devam etti, ediyor. Hiçbir kutsalı tanıdığı yok.

Şu günlerde de Gazze’yi soykırıma tâbi tuttuğu tüm dünyanın gözü önünde cereyan ediyor velakin vicdanlar köreldiği, haçlı zihniyeti tarihindeki en berbat dehşetiyle hortladığı için Batı’dan da ses çıkmıyor! Hatta desteklerini açık bir şekilde izhar ediyorlar!
İsrail biliyor ki küfür milletleriyle birlik olup, İslam ümmetini birçok sorunla paramparça etmişlerdir. Müslümanlar artık kendi aralarında birlik oluşturamayacak kadar birbirlerinden ayrı gayrı düşmüşlerdir. İslam ülkelerinin birçoğunu yönetimine kendi yandaşlarını, işbirlikçilerini getirmişlerdir. Bu yöneticilerin ipleri kendi ellerindedir. Ektikleri fitne fesat tohumları boylarını aşmıştır. Şeytani planlarıyla İslam ülkelerini bir araya gelemeyecek şekilde dizayn etmişlerdir. Bundan dolayı kendilerine karşı bir güç ortaya koyamayacaklarından emin oldukları için böyle pervasızca saldırmaktalar. Nasılsa uluslararası tüm kuruluşlar da İsrail’i desteklemektedir. O halde kim tutabilir fesat taifesini? Böyle bir desteği arkasına alan Katil ve cani israil dur durak bilmiyor!


Filistinli kardeşlerimiz, çocuklarını gençlerini tek tek toprağa verirken İslam ülkelerindeki Müslümanlar oturdukları yerde kan ağlamaktalar. Ellerinden bir şey gelmemenin çaresizliğini en derin ateşini yaşamaktalar. Sadece dualarla bu zulmün bir gün biteceği günün gelmesinin bekliyorlar. Peki bu doğru bir yöntem midir?

Malcom X bir keresinde şöyle haykırıyordu beyaz adamın sınır tanımaz zulmü karşısında; “Şiddeti dua ederek engelleyemezsiniz!”
Neden? Çünkü şiddeti uygulayana denk bir kuvvetle caydıramazsanız dualarınız bunu hiç yapamaz. Zulmün agresifliğini, sınır tanımazlığını ve vahşetini ancak o zulmü engelleyecek bir kuvvet ortaya koyarak ortadan kaldırabilirsiniz. Bu kuvveti de ancak ülkelerin başlarında bulunan “erk sahipleri” oluşturabilirler. Halkların eli kolu bağlıdır maalesef. Ellerinden ancak protesto etme, miting yapma geliyor. Emir ve salahiyet yetkisini ellerinde bulunduranlar etkin bir eylemle harekete geçmezlerse İsrail’in bu zulmü tüm dünyayı ateşe verecektir. Dünyayı değiştirecek olan dua değil, eylemdir!” kavli duaların aziz eylemi olmadıkça zalim zulmünden geri kalacak değildir.


Bu yüzden şerir ve katil İsrail’in zulmünü durdurmak istiyorsak harekete geçip İsrail’in ellerini kollarını bağlayacak yaptırımları uygulamaya koymak gerekmektedir. Müslümanlara zulmetmeyi bırakmak zorunda kalacağı yaptırımlar… Bu yaptırımları yapabilecek olanlar da İslam ülkelerinin yöneticileridir. Onlar halklarıyla aynı düşüncede aynı hissiyatta değillerse, şiddeti sözüm ona kınayan hamasi sözleriyle havanda su döverler sadece. Bu yüzden en büyük sorumluluk devlet başkanlarına düşmektedir.

Duaysa; milyonlarca Müslüman duada şu anda. Bu dualarla gök kubbe zalimin üstüne düşmüyorsa Rabbimin mühlet vermesindendir. Evet, Rabbimiz de zulmün kaldırılmasını emreder. Ama bunu bizim ellerimizle olmasını ister. Bu önemli bir sorumluluktur.
“Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın!” denildiğinde “Bilakis biz toplumu düzeltmeye çalışan kimseleriz!” derler. İyi bilin ki asıl onlardır bütünüyle toplumun düzenini bozan kimseler, ama bunu fark edemiyorlar!” Bakara suresi- 11-12)

Fesat çıkaranlar, dünyayı ateşe verenler gün gibi ortada. Fakat bu fesadı ortadan kaldıracak hak güçler nasıl oluşturulacak? Asıl mesele bu değil midir? Her saldırı sonrası Müslümanlar ağlaya sızlaya duaya duruyor, ama bu İsrail keferesini hiçbir şekilde durdurmuyor. Fakat zulüm ilelebet sürmeyecektir! Elbette İsrail’in içinden Musa’lar zuhur edecektir! Dünyadaki tüm vicdan ve merhamet sahipleri Filistin için din, dil, ırk farkı gözetmeden bir araya gelip, zulmü kaldırmak için harekete geçtikleri anda İsrail yerle bir olacaktır.


Yahudiler tarih boyunca içinde bulundukları toplumlara zarar vermişlerdir. Seçkin millet oldukları hezeyanına o kadar inanmışlardır ki bu iddiayı ileri sürerek hükmetmeye çalışmışlardır. Yüz yıllar boyunca başta Hıristiyan toplumlar olmak üzere hep marjinal bir kesim olarak kalmışlardır. Genellikle toplumlarda ekonomik gücü ellerinde bulundurarak insanları perde gerisinde yönetmek istemişlerdir. Bu yüzden sinsiliklerinden dolayı sevilmemişler, dışlanmışlardır. Ancak gün geldi dönek toplum olmalarının semeresini toplamaya karar verdiler. Ve tarihi manipüle ederek, II. Dünya Savaşı’nda Hitlerin kendileriyle yaptığı danışıklı dövüşü fazlasıyla abartarak kurban rolünü çok iyi oynadılar.

Hitlerin yaptığı iddia edilen tüm zulümleri Yahudiler yapmışlardır. Maksatları Almanya ve Avrupa’nın kendileri için güvenli bir yer olmadığını güya ispatlayarak, Yahudilerin İsrail’e göç etmelerini sağlamaktı. Öyle ki vicdanları iğdiş ederek mazlum olduklarına inandırdılar. Batı’dan bunun karşılığını aldılar. 1897 ilk Siyonist kongrelerinden beri vaat edilmiş topraklar olarak Filistin’i yani Müslümanların topraklarını talep ettiler. Dünyanın sosyal ve siyasi şartlarını bunun için dizayn ettiler ve İngilizlerin canhıraş çalışmaları sayesinde 1948’te Haydut devlet oluşturuldu. Yeterki Avrupa’dan çıksınlar diye başta İngiltere olmak üzere tüm batı alemi el birlik çalıştılar. Bugün de bu desteklerini vermeye devam etmektedirler.


Fesat veya topyekûn bozgunculuk sadece sözlü dualarla kaldırılabilir mi? Lafla değil peynir gemisinin, kâğıttan bir geminin bile yüzdürülemeyeceğini herkes bilir. Belki de tüm sorun iyi insanların, adaleti arayanların eylemsizliğinde yatıyor! O halde zalimi zulmünden caydırmak, hizaya getirmek için onların kuvvetlerine denk kuvvetler olmak gerek. Bu kuvvetler hakkın ikamesi, mazlumun korunması ve zalimin canavarlığının önüne set çekmek için olmalıdır. Bu gücü oluşturmak tek tek fertlerin değil devletlerin yapabileceği işlerdendir. Ortadoğu’ya dünyanın tüm şer güçlerinin zorla yerleştirdiği İsrail haydut devletinin yaptıklarından hesaba çekmek için Müslüman devletlerin birlik oluşturmaları, zalim ve saldırgan İsrail’i gereken hizaya çekmeleri lazımdır. Vicdanı olan her insanı da yanlarına çekmeleri gerekmektedir. Esasen İsrail’in zulmünü bu denli pervasız bir şekilde uygulayabiliyor olması, tarihi dahi manipüle ederek dünya insanlığını bir yalana inandırmış olmasındandır. Hitlerin 2. Dünya savaşında yaptıklarının ceremesini Müslümanlara kesmektedir.


“Ebu Leheb ’in eli kurusun, kurudu da…” (Leheb Suresi,1)

İsrail’in iki elinin de kurutulması insanlık için elzemdir. Ki elleri ile irtikap ettiği zulüm ve fitne fücura son verilebilsin. İsrail’in iki eli demek sahip olduğu ekonomik güç ve siyasi iktidardır. Buna göre stratejik yaptırımlar uygulanırsa ayetin müjdesi bekliyor Müslümanları. İsrail’in iki eli de kuruyacak. Er ya da geç. Bugün Müslüman halklar duadadır. Şimdi eylem zamanıdır. Eylem ise erk sahiplerinin harekete geçmesini gerektirmektedir.


Şimdi elzem soru şu; Batı’nın şımarık çocuğu karşısında halkı Müslüman devletler ne kadar yetkinlik gösterebilecekler? Gerekirse BM’nin varlık sebebini tartışmaya açabilecekler mi? Hatta BM ortadan kaldırıp adil ve insani bir dünyanın oluşturulması için çaba gösterilecek mi? Öte taraftan Batı beslemesi İsrail çocukça davransa da çocuk değildir, çocuk safiyetini asla taşımamaktadır! On yıllardır şımarık İsrail zulmünü katliamlarını tekrarlıyor. Tüm insanlığın vicdanında kendi kendisini mahkum ediyor ve sonunu hazırlıyor. Buna karşılık Müslüman halklar ve onların yöneticileri aynı hissiyat ve düşüncelerle harekete geçmezlerse korkarımki bu devletler ve yöneticileri varlık sebeplerini tartışmaya açacaklardır. Ardından da çözülme başlayacaktır.

Belki de tüm sorun iyi insanların, adaleti arayanların eylemsizliğinde yatıyor! Bu eylemsizlik ortadan kaldırılıp harekete geçildiğinde ise kendini insanlıktan üstün gören velakin canavarlığın da ötesinde olan İsrail’e esaslı bir ders verilebilsin ve kendine gelebilsin. Ve yine çağlar üstü ayetlerimiz Şuara suresinin son ayeti bu anlamda genel bir yasa ortaya koyar. “…zalimler nasıl bir inkılapla devrileceklerini bileceklerdir.” (Şuara:227) Eğer zulümden el çekmezse İsrail’in sonu yakındır!

Şükran Taşdelen

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün